News 2019

von Bujinkan Ninpo Pforzheim e.V.

Battou Jutsu jetzt Freitags ab 18 Uhr

Das Training des Battou Jutsu finden ab jetzt Freitags ab 18 Uhr statt.

Alle Trainingszeiten.